Historia

Działki inwestycyjne Ujazd przy węźle autostrady A-4 Olszowa w pobliżu Gliwic ulokowane są w granicach gminy miejsko-wiejskiej Ujazd (Ujest) na Górnym Śląsku.

Miasto Ujazd jest położone w malowniczym terenie nad Kanałem Gliwickim i rzeką Kłodnicą. Miasto i jego okolice obfitują w wiele zabytków oraz atrakcji turystycznych. Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą  z roku 1155. Prawa miejskie Ujazd nabywa 25 maja 1223r. Do roku 1525 miasto było własnością biskupów wrocławskich. W tych czasach i do wieku XVII był to ważny lokalny ośrodek rzemieślniczy i handlowy punkt tranzytowy. W 1861 roku tytuł książąt Ujazdu (Herzogen von Ujest) otrzymał Hugo I Furst zu Hohenlohe, jeden z najbogatszych ludzi w ówczesnych Niemczech.

W okresie rządów nazistów w Niemczech ( 1933-1945) nazwę miasta zmieniono na Bishofstal. W wyniku działań wojennych w 1945 roku miasto zostało zniszczone w 70 %.

Obecnie miasto Ujazd, dzięki swej lokalizacji i dostępie do szybkich międzynarodowych węzłów komunikacyjnych oraz sprawnemu zarządzaniu przeżywa kolejny okres świetności.