Skip to main content

Teren B 02

Teren B 02 bez schematów
Teren B 02 bez schematów
Teren B 02 z schematami
Teren B 02 z schematami

UWAGA:

PRZEDSTAWIONE RYSUNKI STANOWIĄ KONCEPCJĘ. OSTATECZNE ROZWIĄZANIA PODZIAŁU GRUNTÓW, MATERIAŁOWE, ROZWIĄZAŃ KUBATUROWYCH ITD. MOGĄ

ULEC ZMIANIE W DALSZYM ETAPIE PROCESU INWESTYCYJNEGO.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PARAMETRY WYNIKAJĄCE Z ZAPISU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SEKTORA B_02
PARAMETR WSKAŹNIK
Powierzchnia działki 100% = 8 460 m²
Intensywność zabudowania i utwardzenia działek (budynki, nawierzchnie utwardzone, dojścia, dojazdy i parkingi) max. 80% = max. 6 768 m²
Powierzchnia biologicznie czynna min. 20% = min. 1 692 m²
Miejsca postojowe względem:
- powierzchni użytkowej
- ilości stanowisk pracy
- ilości użytkowników
- stanowiska obsługi KS

2-5 mp / 100 m²
2-5 mp / 10 s.p.
2-3 mp / 10 u.
2-3 mp / 1 s.o.
Linia zabudowy od krawędzi jezdni autostrady A4 50 m
Maksymalna wysokość zabudowy 18 m
PRZEZNACZENIE TERENU
PP - tereny produkcyjne, wytwórcze, przetwórcze i usług technicznych
PS - tereny składowe i usług technicznych
KS - tereny obsługi komunikacji
UX - tereny usług o niesprecyzowanym rodzaju
KP - tereny parkingów samochodowych
EE - tereny i obiekty urządzeń elektroenergetycznych
PARAMETRY ZGODNE Z PRZEDSTAWIONA GRAFICZNIE PROPOZYCJĄ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SEKTORZE B_02
PARAMETR POWIERZCHNIA / ILOŚĆ


BILANS
TERENU
Powierzchnia działki 8 460 m² = 100%
Powierzchnia zabudowy 1 095 m² = 13%
Powierzchnia biologicznie czynna 2 213 m² = 26%
Powierzchnia terenów utwardzonych 5 152 m² = 61%
Powierzchnia użytkowa (ok 80% pow. zabudowy) 876 m² = 80% p.z.
Miejsca postojowe względem*:
- powierzchni użytkowej
- ilości stanowisk pracy
- ilości użytkowników
- stanowiska obsługi KS
44 mp / 876 m² p.u.
44 mp / 220 s.p
44 mp / 220 u.
44 mp / 22 s.o.
Linia zabudowy od krawędzi jezdni autostrady A4 50 m
Wysokość zabudowy 11 m
Kubatura 12 045 m³
* - ilość m.p. przyjęto wg. powierzchni użytkowej (5 mp / 100m²)