Skip to main content

Teren B 01

Teren B 01 bez schematów
Teren B 01 bez schematów
Teren B 01 z schematami
Teren B 01 z schematami

UWAGA:

PRZEDSTAWIONE RYSUNKI STANOWIĄ KONCEPCJĘ. OSTATECZNE ROZWIĄZANIA PODZIAŁU GRUNTÓW, MATERIAŁOWE, ROZWIĄZAŃ KUBATUROWYCH ITD. MOGĄ

ULEC ZMIANIE W DALSZYM ETAPIE PROCESU INWESTYCYJNEGO.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PARAMETRY WYNIKAJĄCE Z ZAPISU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SEKTORA B_01
PARAMETR WSKAŹNIK
Powierzchnia działki 100% = 8 365 m²
Intensywność zabudowania i utwardzenia działek (budynki, nawierzchnie utwardzone, dojścia, dojazdy i parkingi) max. 80% = max. 6 685 m²
Powierzchnia biologicznie czynna min. 20% = min. 1 671 m²
Miejsca postojowe względem:
- powierzchni użytkowej
- ilości stanowisk pracy
- ilości użytkowników
- stanowiska obsługi KS

2-5 mp / 100 m²
2-5 mp / 10 s.p.
2-3 mp / 10 u.
2-3 mp / 1 s.o.
Linia zabudowy od linii rozgraniczającej ulicy KL 10 m
Maksymalna wysokość zabudowy 18 m
PRZEZNACZENIE TERENU
PP - tereny produkcyjne, wytwórcze, przetwórcze i usług technicznych
PS - tereny składowe i usług technicznych
KS - tereny obsługi komunikacji
UX - tereny usług o niesprecyzowanym rodzaju
KP - tereny parkingów samochodowych
EE - tereny i obiekty urządzeń elektroenergetycznych
PARAMETRY ZGODNE Z PRZEDSTAWIONA GRAFICZNIE PROPOZYCJĄ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SEKTORZE B_01
PARAMETR POWIERZCHNIA / ILOŚĆ


BILANS
TERENU
Powierzchnia działki 8 356 m² = 100%
Powierzchnia zabudowy 2 774 m² = 33%
Powierzchnia biologicznie czynna 2 104 m² = 25%
Powierzchnia terenów utwardzonych 3 478 m² = 42%
Powierzchnia użytkowa (ok 80% pow. zabudowy) 2 219 m² = 80% p.z.
Miejsca postojowe względem*:
- powierzchni użytkowej
- ilości stanowisk pracy
- ilości użytkowników
- stanowiska obsługi KS
45 mp / 2 219 m² p.u.
45 mp / 225 s.p
45 mp / 225 u.
45 mp / 22 s.o.
Linia zabudowy od linii rozgraniczającej 10 m
Wysokość zabudowy 11 m
Kubatura 30 514 m³
* - ilość m.p. przyjęto wg. powierzchni użytkowej (2 mp / 100m²)