Skip to main content

Komunikat:

Uprzejmie informujemy iż wszystkie działki znajdujące się w Sektorze A, Teren A 02 zostały sprzedane.

Teren A 02

Teren A 02 bez schematów
Teren A 02 bez schematów
Teren A 02 z schematami
Teren A 02 z schematami

UWAGA:

PRZEDSTAWIONE RYSUNKI STANOWIĄ KONCEPCJĘ. OSTATECZNE ROZWIĄZANIA PODZIAŁU GRUNTÓW, MATERIAŁOWE, ROZWIĄZAŃ KUBATUROWYCH ITD. MOGĄ

ULEC ZMIANIE W DALSZYM ETAPIE PROCESU INWESTYCYJNEGO.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PARAMETRY WYNIKAJĄCE Z ZAPISU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SEKTORA A_02
PARAMETR WSKAŹNIK
Powierzchnia działki 100% = 9 597 m²
Intensywność zabudowania i utwardzenia działek (budynki, nawierzchnie utwardzone, dojścia, dojazdy i parkingi) max. 80% = max. 7 663,2 m²
Powierzchnia biologicznie czynna min. 20% = min. 1 933,8 m²
Miejsca postojowe względem:
- powierzchni użytkowej
- ilości stanowisk pracy
- ilości użytkowników
- stanowiska obsługi KS
2-5 mp / 100 m²
2-5 mp / 10 s.p.
2-3 mp / 10 u.
2-3 mp / 1 s.o.
Linia zabudowy od linii rozgraniczającej ulicy KL 10 m
Maksymalna wysokość zabudowy 18 m
PRZEZNACZENIE TERENU
PP - tereny produkcyjne, wytwórcze, przetwórcze i usług technicznych
PS - tereny składowe i usług technicznych
KS - tereny obsługi komunikacji
UX - tereny usług o niesprecyzowanym rodzaju
PARAMETRY ZGODNE Z PRZEDSTAWIONA GRAFICZNIE PROPOZYCJĄ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SEKTORZE A_02
PARAMETR POWIERZCHNIA / ILOŚĆ


BILANS
TERENU
Powierzchnia działki 9 597 m² = 100%
Powierzchnia zabudowy 3 300 m² = 35%
Powierzchnia biologicznie czynna 2 159 m² = 24%
Powierzchnia terenów utwardzonych 4 138 m² = 41%
Powierzchnia użytkowa (ok 80% pow. zabudowy) 2 640 m² = 80% p.z.
Miejsca postojowe względem*:
- powierzchni użytkowej
- ilości stanowisk pracy
- ilości użytkowników
- stanowiska obsługi KS
53 mp / 2 640 m² p.u.
53 mp / 265 s.p
53 mp / 265 u.
53 mp / 26 s.o.
Linia zabudowy od linii rozgraniczającej 10 m
Wysokość zabudowy 11 m
Kubatura 36 300 m³
* - ilość m.p. przyjęto wg. powierzchni użytkowej (2 mp / 100m²)