Skip to main content

Teren A 01

Teren A 01 bez schematów
Teren A 01 bez schematów
Teren A 01 z schematami
Teren A 01 z schematami

UWAGA:

PRZEDSTAWIONE RYSUNKI STANOWIĄ KONCEPCJĘ. OSTATECZNE ROZWIĄZANIA PODZIAŁU GRUNTÓW, MATERIAŁOWE, ROZWIĄZAŃ KUBATUROWYCH ITD. MOGĄ

ULEC ZMIANIE W DALSZYM ETAPIE PROCESU INWESTYCYJNEGO.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PARAMETRY WYNIKAJĄCE Z ZAPISU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SEKTORA A_01
PARAMETR WSKAŹNIK
Powierzchnia działki 100% = 8 394 m²
Intensywność zabudowania i utwardzenia działek (budynki, nawierzchnie utwardzone, dojścia, dojazdy i parkingi) max. 80% = max. 6 715,2 m²
Powierzchnia biologicznie czynna min. 20% = min. 1 678,8 m²
Miejsca postojowe względem:
- powierzchni użytkowej
- ilości stanowisk pracy
- ilości użytkowników
- stanowiska obsługi KS
2-5 mp / 100 m²
2-5 mp / 10 s.p.
2-3 mp / 10 u.
2-3 mp / 1 s.o.
Linia zabudowy od linii rozgraniczającej ulicy KL 10 m
Maksymalna wysokość zabudowy 18 m
PRZEZNACZENIE TERENU
PP - tereny produkcyjne, wytwórcze, przetwórcze i usług technicznych
PS - tereny składowe i usług technicznych
KS - tereny obsługi komunikacji
UX - tereny usług o niesprecyzowanym rodzaju
PARAMETRY ZGODNE Z PRZEDSTAWIONA GRAFICZNIE PROPOZYCJĄ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SEKTORZE A_01
PARAMETR POWIERZCHNIA / ILOŚĆ


BILANS
TERENU
Powierzchnia działki 8 394 m² = 100%
Powierzchnia zabudowy 2 095 m² = 25%
Powierzchnia biologicznie czynna 1 879 m² = 22%
Powierzchnia terenów utwardzonych 4 420 m² = 53%
Powierzchnia użytkowa (ok 80% pow. zabudowy) 1 676 m² = 80% p.z.
Miejsca postojowe względem*:
- powierzchni użytkowej
- ilości stanowisk pracy
- ilości użytkowników
- stanowiska obsługi KS
34 mp / 1676 m² p.u.
34 mp / 170 s.p
34 mp / 170 u.
34 mp / 17 s.o.
Linia zabudowy od linii rozgraniczającej 10 m
Wysokość zabudowy 11 m
Kubatura 23 045 m³
* - ilość m.p. przyjęto wg. powierzchni użytkowej (2 mp / 100m²)